Πώς οι 100 δόσεις μπορεί να οδηγήσουν σε κατασχέσεις

Δημοσιεύτηκε: 29/12/2017 - 22:37

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΟΚΑΡΗ

Η καθυστέρηση έστω και για μία μέρα της πληρωμής μια δόσης οποιουδήποτε νέου φόρου από την 1-1-2018 θέτει αυτομάτως της ρύθμισης των 100 δόσεων όσους έχουν ενταχθεί σε αυτήν για παλαιότερα χρέη τους. 

Από την 1-1-2018 η παραμονή χιλιάδων οφειλετών του δημοσίου στην ευνοϊκή ρύθμιση των 100 δόσεων, απαιτεί απόλυτη συνέπεια στην εξόφληση των νέων χρεών. Σε διαφορετική περίπτωση, ολόκληρο παλαιό χρέος καθίσταται άμεσα απαιτητό και ο οφειλέτης μπλέκει με κατασχέσεις, πλειστηριασμούς και αναλόγους του ύψους των οφειλών και με φυλάκιση. Επίσης, εκτός από την αρχική οφειλή, αναβιώνουν και οι προσαυξήσειςπου ανεστάλησαν ως «μπόνους» για την ένταξη στη ρύθμιση και η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη.

Δηλαδή όσοι εντάχθηκαν το 2015 στη ρύθμιση αποπληρωμής παλαιών χρεών τους, σε 100 δόσεις ή σε 8,5 χρόνια, έχουν αποκτήσει ένα βραχνά, που σημαίνει, ότι μέχρι το 2023, θα πρέπει να είναι απόλυτα συνεπείς με την εφορία και να μην παραλείψουν έγκαιρα καμία δόση από νέους φόρους που θα τους βεβαιωθούν.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 4346/2015, όσοι οφειλέτες του Δημοσίου έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις «100 δόσεις» θα τίθενται αυτόματα εκτός της ρύθμισης αυτής, εφόσον δεν πληρώσουν εμπρόθεσμα οποιαδήποτε νέα οφειλή τους προς το Δημόσιο η οποία θα τους βεβαιωθεί από την 1η-1-2018 και μετά.

Ακόμη και κατά μία ημέρα να είναι εκπρόθεσμοι, θα χάνουν τη ρύθμιση των «100 δόσεων» και, σε κάθε περίπτωση, ολόκληρο το ανεξόφλητο υπόλοιπο του ενταγμένου στη ρύθμιση αυτή χρέους - προσαυξημένο με τόκους οι οποίοι θα αναβιώνουν - θα είναι άμεσα απαιτητό από το Δημόσιο. 

Ακόμη, η απώλεια της ρύθμισης των «100 δόσεων» θα είναι και η επανενεργοποίηση του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλλει όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, εισοδημάτων και περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών.

Πληρωμή ή ρύθμιση

Προκειμένου να μη χαθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων, οι οφειλέτες που είναι ενταγμένοι σε αυτήν, από την 1-1-2018 έχουν αυστηρά δύο επιλογές:

- Η πρώτη να πληρώνουν εγκαίρως ολόκληρα τα ποσά των νέων οφειλών τους προς το Δημόσιο, πριν δηλαδή αυτά καταστούν έστω και εν μέρει ληξιπρόθεσμα. 

- Η δεύτερη να εντάσσουν τις νέες οφειλές προς το Δημόσιο που θα προκύπτουν μετά την 1η-1-2018 στην «πάγια ρύθμιση» του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 4174/2013). Η ρύθμιση αυτή προβλέπει τη δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης κάθε νέας οφειλής προς το Δημόσιο έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις ή σε 24 μηνιαίες δόσεις εάν πρόκειται για κάποιον έκτακτο φόρο. Στην περίπτωση αυτή, η ρύθμιση των «100 δόσεων» δεν θα χάνεται. Ωστόσο 2018 η ρύθμιση των νέων οφειλών, θα πρέπει να γίνεται πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες.

Επίσης, μια σημαντική παράμετρος είναι ότι στην «πάγια ρύθμιση» του ν. 4174/2013 μπορούν να ενταχθούν μόνο τα μη ληξιπρόθεσμα χρέη και  η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή, θα πρέπει να υποβάλλεται πριν την λήξη της προθεσμίας καταβολής έστω και μίας δόσης της οποιασδήποτε νέας οφειλής. Ακόμη, η δυνατότητα υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση» παρέχεται μόνο εφόσον ο φορολογούμενος προσέλθει αυτοπροσώπως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και υποβάλει τη σχετική αίτηση, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των σχετικών αιτήσεων. Αυτό σημαίνει πως δεν είναι κάτι που μπορεί να το αφήσει την τελευταία μέρα, γιατί μπορεί να μη προλάβει, αλλά θα πρέπει να σπεύδει έγκαιρα στην εφορία, να ρυθμίζει τις νέες οφειλές, εάν δεν μπορεί να τις πληρώνει στο σύνολό τους.

Η νομοθεσία προβλέπει επίσης, ότι προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων, είναι ο υπόχρεος, να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας καθώς και τυχόν περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ για τις οποίες ήταν υπόχρεος την τελευταία πενταετία. Η ανωτέρω προϋπόθεση πληρούται εφόσον ο οφειλέτης έχει υποβάλει τις ανωτέρω δηλώσεις, είτε εμπρόθεσμα είτε εκπρόθεσμα, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για να είναι έγκυρη η ρύθμιση, ο οφειλέτης,  θα πρέπει να εξοφλήσει είτε μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) είτε στο ΑΤΜ υποκαταστήματος της τράπεζάς του είτε στο γκισέ υποκαταστήματος οποιασδήποτε τράπεζας την 1η δόση της ρύθμισης μέσα σε χρονικό διάστημα τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1: Φορολογούμενος που έχει ενταχθεί το 2015 στις 100 δόσεις. Τον Ιανουάριο του 2018, δεν πληρώνει την 5η δόση του ΕΝΦΙΑ μέχρι τις 29 Ιανουαρίου (τελευταία εργάσιμη), αλλά την πληρώνει την 1η  Φεβρουαρίου. Τότε αυτομάτως χάνει και τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Ο ίδιος φορολογούμενος, σπεύδει στην οικεία ΔΟΥ στα τέλη Ιανουαρίου και ζητεί να ενταχθείς την πάγια ρύθμιση, η δόση του ΕΝΦΙΑ. Τότε παραμένει στην ρύθμιση των δόσεων.

Παράδειγμα 2: Φορολογούμενος που είναι ενταγμένος στις 100 δόσεις, δεν εξοφλεί τον ΦΠΑ του δ’ τριμήνου του 2017, στις 29 Ιανουαρίου. Τότε χάνει τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Αν πριν τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής, εντάξει τον ΦΠΑ στη ρύθμιση των δόσεων ή τον εξοφλήσει πριν τη λήξη του, δεν χάνει τη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Παράδειγμα 3: φορολογούμενος ενταγμένος στις 100 δόσεις, δεν πληρώνει εμπρόθεσμα την 1η δόση του φόρου εισοδήματος τον Ιούλιο του 2018. Χάνει και τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Για να διατηρήσει και τη ρύθμιση των 100 δόσεων, αν δεν μπορεί να πληρώσει την 1η δόση του φόρου, θα πρέπει να ζητήσει από τη ΔΟΥ πριν τη λήξη της προθεσμίας, την ένταξή της στις 12 δόσεις.

Disclaimer: 

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου.