*

Κάτω Αχαΐα: Σάλος με τις κάμερες στο Επαγγελματικό Λύκειο - Καταγράφουν τις σχολικές ώρες των μαθητών; Τί απαντά η δημοτική αρχή

Δημοσιεύτηκε: 19/05/2017 - 10:40

Καταγγελία για λειτουργία καμερών παρακολούθησης εντός του κτιρίου που στεγάζεται το ΕΠΑΛ Κάτω Αχαΐας αλλά και το Δημόσιο ΙΕΚ. Σύμφωνα με την καταγγελία, το σύστημα βιντεοσκόπησης, δεν έπρεπε να τοποθετηθεί χωρίς να ενημερωθεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων και μάλιστα υπο συγκεκριμένους όρους όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχ. α ́ του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α'50 10.4.1997), τα δεδομένα ήχου και εικόνας, εφόσον αναφέρονται σε πρόσωπα, συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2472/1997 ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία για το ΕΠΑΛ Κάτω Αχαΐας, βάσει των σχετικών οδηγιών που αναφέρονται στο άρθρο 18 με τίτλο «Σχολεία και λοιποί χώροι όπου δραστηριοποιούνται ανήλικοι», προκύπτει ότι η τοποθέτηση καμερών στο εσωτερικό του σχολικού κτιρίου, δεν είναι σύννομη, διότι σε κάθε περίπτωση, για την τοποθέτησή τους, είναι υποχρεωτική η γνωστοποίηση και η επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η αναγραφή των ωρών παρακολούθησης σε ενημερωτική πινακίδα, διαχείριση του συστήματος μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, διαγραφή των δεδομένων την επόμενη ημέρα και άλλα. 

Όπως υποστηρίζει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Παιδείας Ξενοφώντας Μπαχράς δεν είναι απαραίτητη η έγκριση από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, από τη στιγμή που υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Σχολικού Συμβουλίου, την οποία και είχε όταν συζητήθηκε το θέμα για την τοποθέτηση καμερών. Ο κ. Μπαχράς στις αιτιάσεις του, συμπλήρωσε, ότι η διοίκηση οδηγήθηκε στη λύση της βιντεοσκόπησης, λόγω των πολλαπλών κρουσμάτων κλοπών στο σχολείο, που είχαν προκαλέσει σοβαρές υλικές ζημίες ενώ είχαν καταστρέψει μεγάλο μέρος των εργαστηρίων των παιδιών. Σε ότι αφορά τις ώρες βιντεοσκόπησης και το υλικό της καταγραφής, ο κ. Μπαχράς είπε ότι οι κάμερες λειτουργούσαν από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί. Και πρόσθεσε ότι από τη στιγμή που έγινε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, έχουν ήδη σταματήσει να λειτουργούν. "Οι κάμερες πλέον, δεν λειτουργούν και το καταγραφικό το οποίο αφαιρέθηκε από τεχνικό, βρίσκεται στο γραφείο μου", τονίζει ο κ. Μπαχράς. 

Ο κ. Μπαχράς, σημειώνει ότι το ζήτημα συζτήθηκε εξαρχής καθώς υπήρχε αρνητική στάση από τη διεύθυνση του Δημόσιου ΙΕΚ που στεγάζεται στο ίδιο κτήριο. "Ζήτησα και από τα δύο σχολεία, να μου στείλουν την πρότασή τους και την απόφαση των συμβουλίων τους ώστε να επανατοποθετητούν οι κάμερες, βάσει των σχετικών διατάξεων. Στη σχετική επιστολή που είχα στείλει, απάντησε μόνο η διεύθυνση του ΕΠΑΛ. Συνεπώς το θέμα έμεινε εκεί, χωρίς το σύστημα να βιντεοσκοπεί", καταλήγει ο αντιδήμαρχος.