*

Ο Δήμος Πατρέων απάντησε στα δημοσιεύματα περί έλλειψης πετρελαίου στα σχολεία του Δήμου

Δημοσιεύτηκε: 11/01/2017 - 14:29

  Με αφορμή δημοσιεύματα τα οποία έκαναν λόγο για κλειστά σχολεία στο Δήμο Πατρέων λόγω έλλειψης πετρελαίου θέρμανσης, για την αποκατάσταση της αλήθειας και την ενημέρωση των γονέων και των μαθητών του Δήμου μας γνωστοποιούμε ότι:

        Και οι (151) σε αριθμό δεξαμενές πετρελαίου των σχολείων του Δήμου Πατρέων είχαν εφοδιαστεί έγκαιρα και επαρκώς (υπόλοιπο και εφοδιασμός μέχρι Δεκέμβριο 2016 - 273.725 λίτρα), σύμφωνα με καταγεγραμμένα υπόλοιπα των δεξαμενών κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2015-2016, τον Ιούνιο 2016  (με 192.100 λίτρα). Αφού λήφθηκε υπόψη η κατανάλωση ανά σχολείο των προηγουμένων ετών μερίμνησε για την επάρκεια του πετρελαίου θέρμανσης (η κατανάλωση σχολικού έτους 2015-16 ήταν  261.617 λίτρα).

          Οι συμβάσεις για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης είναι διαρκώς σε ισχύ διότι  από τις υπηρεσίες είχαν  γίνει έγκαιρα όλες οι απαραίτητες ενέργειες και είχαν εξασφαλιστεί όλοι οι αναγκαίοι χρηματικοί πόροι με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής μέσω του δημοτικού προϋπολογισμού. Παρά τη μεγάλη μείωση των κρατικών χρηματοδοτήσεων που αγγίζουν το 65% και την δραματική μείωση του προσωπικού,  ουδέποτε  τέθηκε θέμα έλλειψης  πετρελαίου, ούτε έλλειψης χρηματικών πόρων για την προμήθειά του. 

        Μεμονωμένα περιστατικά σε προβληματική θέρμανση σε σχολεία του Δήμου Πατρέων, αντιμετωπίστηκαν άμεσα (π.χ παγετός στο σύστημα σωληνώσεων) και σε καμία περίπτωση δε οφείλονταν σε έλλειψη πετρελαίου θέρμανσης.

      Όσο αφορά στην αναστολή λειτουργίας ορισμένων σχολείων και στην προγραμματισμένη καθυστερημένη προσέλευση μαθητών σε άλλα, έγιναν κατόπιν συνεννόησης με τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης , της Δ/νσης των  Σχολείων, των Συλλόγων Διδασκόντων και των Τοπικών Συμβουλίων και των Τοπικών Κοινοτήτων και δεν οφείλονται στην έλλειψη πετρελαίου.

Η Δημοτική Αρχή  η οποία αποδεδειγμένα βάζει σε υψηλή προτεραιότητα την ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών και των λαϊκών οικογενειών,  μεριμνά ώστε η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης να συνεχιστεί  με εντατικό ρυθμό δεδομένων των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών που δυστυχώς εξακολουθούν να επικρατούν.