*

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:: Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2016

Δημοσιεύτηκε: 11/01/2017 - 18:15

Για την πλήρη ενημέρωση των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παρουσιάστηκαν τα στοιχεία του προγράμματός της, τα οποία έχουν ως εξής:

Σκέλος

Αρχικά Χρηματοδοτικά όρια

Τελικά Χρηματοδοτικά όρια

Εθνικό ΠΔΕ

7.900.000,00 €

24.000.000, 00 €

Αύξηση Εθνικού Σκέλους (%)

203,80%

 

Σεπτέμβριος 2016: Σταθμίζοντας τις ανελαστικές χρηματοδοτικές ανάγκες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η Περιφέρεια αιτήθηκε αύξηση του ορίου χρηματοδότησης του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ κατά το ποσό των 12.101.626,72 €.

Ως απάντηση πραγματοποιήθηκε αύξηση 3.000.000,00€ από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στα χρηματοδοτικά όρια του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αρχές Δεκεμβρίου 2016 υποβάλλεται νέο αίτημα 2.000.000 ευρώ, θετική απάντηση.

28.12 και 29.12.2016 δύο νέα αιτήματα που ικανοποιούνται άμεσα.

Στον πίνακα, που ακολουθεί, παρατίθενται τα πλήρη στοιχεία:

 

Αρχικό

7.10.2016

15.12.2016

28.12.2016

29.12.2016

Εθνικό ΠΔΕ[1]

7.900.000,00 €

10.900.000,00 €

12.900.000,00 €

19.000.000,00 €

24.000.000,00 €

Αύξηση Εθνικού Σκέλους (%)

{Ως προς το αμέσως προγενέστερο εγκεκριμένο όριο}

 

37,97%

 

 

18,35%

 

 

47,29%

 

 

26,32%

 

Η έγκαιρη προετοιμασία, η ταχύτητα στην εκταμίευση σε συνδυασμό με την συνεργασία με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου και τα στελέχη του, έφεραν αυτά τα αποτελέσματα.

Τέλος, παραθέτουμε πίνακα με την εξέλιξη του ΠΔΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από το 2011 μέχρι σήμερα, ως προς το Εθνικό Σκέλος, σε απόλυτους αριθμούς και σε ποσοστό.

 

 

Όρια Χρηματοδότησης

 

Έτος

Αρχικό

Τελικό

Αύξηση

2011

9.000.000,00

19.697.245,36

118,86%

2012

18.000.000,00

36.383.239,38

102,13%

2013

8.000.000,00

33.700.147,52

321,25%

2014

8.500.000,00

20.000.000,00

135,29%

2015

7.500.000,00

26.500.000,00

253,33%

2016

7.900.000,00

24.000.000,00

203,80%

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σταθερά διεκδικεί πόρους μετά από σοβαρή προετοιμασία, ωριμότητα μελετών και ικανότητα απορρόφησης πόρων, καθώς και διαρκή ετοιμότητα, ακόμη και την τελευταία μέρα του χρόνου, για την εκταμίευση και των τελευταίων ευρώ. Είναι μια κατάκτηση σε δύσκολη οικονομική συγκυρία για την χώρα» υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας